Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
  • Automatyczne profilowanie dla każdego produktu
  • Eliminacja pomiarów weryfikacyjnych
  • Automatyczne tworzenie wykresów SPC
  • Identyfikowalność procesu dla każdego produktu
  • Łatwość obsługi

KIC 24/7 Wave arkusz danych

 

Gwarancja wolna od ryzyka Wszystkie produkty KIC są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wartość i szybki zwrot kosztów dzięki usprawnieniu procesu termicznego. Inwestycja w produkt KIC to krok w kierunku całkowitej kontroli procesu i zarządzania jakością. Wszystkie produkty KIC są objęte bezwarunkową gwarancją zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni.

Dostępne Usługi

  • Pomoc techniczna
  • Instalacja i konfiguracja
  • Wsparcie aplikacyjne
  • Obsługa sprzętu
  • Gwarancja

Automatyczne Profilowanie Termiczne Agregatów Lutowniczych – KIC 24/7 Wave

KIC 24/7 Wave wprowadza innowacyjny poziom automatyzacji procesu lutowania falowego: całodobowy monitoring, wykresy SPC, analiza, dokumentacja i identyfikowalność produkcji – Wszystko w jednym, łatwym w użyciu produkcie. Ciągłe śledzenie odbywa się w tle, nie przerywając produkcji. Dane procesowe w czasie rzeczywistym umożliwiają inżynierom i menedżerom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących ograniczenia kosztów i kontroli jakości.

Automatyczne Profilowanie Termiczne Agregatów Lutowniczych

KIC 24/7 Wave zawiera dwie sondy pomiarowe ( w każdej 14 termopar), zainstalowane wewnątrz maszyny do lutowania falowego na poziomie produktu. Sondy przeprowadzone są przez strefy podgrzewania wstępnego i zbierają dane procesowe w czasie rzeczywistym. KIC 24/7 Wave wykorzystuje te dane do automatycznego obliczania profilu podgrzewania dla każdego produkowanego produktu. Ponadto temperatura wanny lutowniczej i prędkość przenośnika są stale monitorowane. Dzięki tej automatyzacji eliminuje się potrzebę okresowych pomiarów weryfikacyjnych.

Automatyczne Tworzenie Wykresów SPC

Dane procesowe są automatycznie umieszczane na wykresach dla wszystkich krytycznych parametrów procesu: maksymalna temperatura podgrzewania wstępnego, czas wygrzewania, nachylenie, temperatura fali itp. Dane są wykreślane na wykresach kontrolnych w czasie rzeczywistym, a zdolność procesu (Cpk) jest obliczana dla każdej specyfikacji. Każde przekroczenie procesu poza limitami kontrolnymi lub zdefiniowaną wartością Cpk wywoła ostrzeżenie. Tworzony jest także wykres współczynnika okna procesu (PWI), który pokazuje Cpk w czasie rzeczywistym dla całego procesu podgrzewania wstępnego. Każdy proces spoza specyfikacją (PWI jest ponad 100%) natychmiast wywoła alarm, który może wyłączyć transporter przed piecem. Zautomatyzowane SPC w czasie rzeczywistym pomaga zidentyfikować potencjalne wady przed ich wystąpieniem.

Automatyczna Identyfikowalność Procesu

KIC 24/7 Wave zapewnia pełną identyfikowalność procesu. Wszystkie dane procesowe i ich dopasowanie do okna procesu są automatycznie rejestrowane i przechowywane dla każdego produktu i mogą być przeglądane w dowolnym momencie w przyszłości. W połączeniu z opcją odczytu kodów kreskowych dane procesowe dla każdego produktu są automatycznie powiązane z numerem seryjnym produktu.