Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!

Zalety RPI

– Identyfikowalność procesu dla każdej PCB

– Dane o jakości produkcji i przepustowości

– Zmniejszone koszty produkcji

– Automatyczne pomiar profilu dla każdej płyty

 

Wsparcie techniczne 24 godziny na dobę wszędzie, bez ryzyka. Wszystkie produkty KIC są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wartość i szybki zwrot kosztów dzięki usprawnieniu procesu termicznego. Inwestycja w produkt KIC to krok w kierunku całkowitej kontroli procesu i zarządzania jakością. Wszystkie produkty KIC są objęte bezwarunkową 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów lub usług, odwiedź stronę internetową: www.kicthermal.com lub www.KIC.cn

Dostępne wsparcie

 • Pomoc techniczna
 • Instalacja i konfiguracja
 • Wsparcie procesowe
 • Wsparcie sprzętowe
 • Gwarancja

Kontrola procesu lutowania dla każdej PCB

Maksymalna przepustowość pieca rozpływowego

W piecu rozpływowym wiele parametrów zmienia się jednocześnie, maszyna kontroluje parametry grzałek, wentylatorów i transportera podczas ogrzewania i chłodzenia PCB. Cel pracy pieca jest jednak bardzo prosty.

 1. Aby utrzymywać wymagany profil termiczny.
 2. Aby utrzymać wymaganą przepustowość.

KIC RPI optymalizuje oba te parametry, dodatkowo udostępniając dane w sposób ciągły autoryzowanemu personelowi.

Identyfikowalność profilu dla PCB

RPI wykorzystuje wbudowane czujniki temperatury i prędkości przenośnika, aby automatycznie mierzyć i wyświetlać następujące informacje:

 • Profil PCB
 • Profil „pasuje” do okna procesu
 • Ciągle wyświetlane szczegóły produkcji

o Wytworzona liczba PCB

o Nazwa produktu i numer partii

o Data produkcji i znacznik czasu

o Nazwa pieca

 • Dane identyfikacyjne dla profilu lutowania PCB
 • Wykresy SPC i Cpk
 • Statystyki wad i wydajności procesu
 • Wykres Pareto na podstawie błędów procesu

Funkcje RPI obejmują:

 • Oprogramowanie do optymalizacji profilu
 • Oprogramowanie do odczytu kodów kreskowych
 • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania procesu
 • Przekaźnik alarmów
 • Sygnalizator świetlno-akustyczny

Bezpieczna praca

 • Istnieje wiele możliwości popełnienia błędów i wywołania defektów w procesie lutowania. Błędy ludzkie takie jak załadowanie niewłaściwego programu pieca lub produkcja płytek drukowanych niewłaściwych dla uruchomionego profilu. Funkcja kodów kreskowych RPI uniemożliwi popełnienie takich błędów.
 • Inna powszechna wada występuje, gdy proces dryfuje poza specyfikację. RPI natychmiast powiadomi odpowiedzialny personel o takich zdarzeniach i może zatrzymać transporter przed piecem.
 • Wykresy SPC powiadomią inżyniera o nadchodzących błędach zazwyczaj gdy piec rozpływowy nadal pracuje w specyfikacji.

Podsumowanie

RPI wskazuje w postaci jednej liczby najważniejszy parametr pieca reflow, a mianowicie, jak dobrze profil lutowania PCB jest zgodny z wymaganą specyfikacją. Indeks ten jest niezależny od typu pieca, typu PCB, personelu, a nawet położenia geograficznego. Indeks profilu wraz z danymi dotyczącymi wydajności i produkcji jest udostępniany inżynierom odpowiedzialnym za linię, w taki sposób, że piece produkcyjne mogą utrzymać wydajną pracę. RPI został zaprojektowany, aby poprawić jakość produkcji, zapewniając, że każda PCB jest przetwarzana w specyfikacji. RPI obniży koszty dzięki poprawie czasu pracy, zmniejszeniu ilości odpadów i napraw oraz zminimalizowaniu nakładów pracy.