Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!

KIC Wave Surfer

Rama pomiarowa do fali

• Szybka konfiguracja agregatu lutowniczego
• Profilowanie stref podgrzewania i strefy lutowania
• Pomiar parametrów fali
• Optymalizacja stref podgrzewania z opcjonalnym oprogramowaniem
• Kontrola prędkości przenośnika
• Śledzenie powtarzalności maszyny

Wave Surfer™ umożliwia użytkownikowi sprawdzenie procesu lutowania na fali i dostrojenie urządzenia do optymalnej wydajności.

Rama pomiarowa Wave Surfer w połączeniu z profilomierzem KIC i oprogramowaniem, dostarcza ważnych danych o konfiguracji fali lutowniczej i procesie lutowania. System pomiarowy daje pewność że urządzenie lutownicze jest skonfigurowane i działa prawidłowo.

Wave Surfer i profilomierz KIC przemieszcza się wzdłuż maszyny i zbiera dane temperaturowe w obszarze podgrzewania z próbki PCB. Dodatkowo kolekcjonuje informacje o geometrii fali z wykorzystaniem wbudowanych termopar.

Łatwe, dokładne i powtarzalne działanie wykorzystuje wielokrotnie nagradzane oprogramowanie KIC. Program graficznie poprowadzi użytkownika krok po kroku do uzyskania profilu i opcjonalnie do optymalizacji procesu.

Standardowy zestaw KIC Wave Surfer zawiera:
Ramę KIC Wave Surfer z wbudowanymi termoparami typu K.
Zgodna z RoHS
2 wzorcowe płytki PCB (lekka i ciężka)
5 samoprzylepnych termopar typu K
Oprogramowanie i instrukcję obsługi KIC Wave Surfer we współpracy z profilomierzem w języku angielskim.
Wave Surfer jest wykonany z podobnego materiału do typowych ramek lutowniczych dlatego wytrzymuje tysiące pomiarów.