Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!

Optymalizacja procesów

Rozwiązania optymalizacji procesów KIC są narzędziami do obróbki danych, wychodzą poza proste systemy akwizycji danych do inteligentnej analizy i automatycznej optymalizacji procesów.
Wielokrotnie nagradzane i opatentowane technologie KIC, to łatwe w użyciu narzędzia które:
• Zoptymalizują konfigurację nawet dla wąskich wymagań procesu
• Zwiększą wydajność produkcji, jednocześnie gwarantując jakość połączeń lutowniczych
• Wyeliminują konieczność „zgadywania” początkowego profilu pieca
• Zapewnią szybsze uruchomienie produkcji i wprowadzenie nowych produktów
• Zapewnią eksperckie parametry procesu dla użytkowników z różnym poziomem wiedzy

KIC Auto Focus

KIC Auto-Focus™ to opcja, symulacji komputerowej, która eliminuje konieczność "odgadywania" początkowych nastaw pieca i oblicza idealne nastawy przed profilowaniem pierwszej płyty. Kryteria optymalizacji: najlepsza jakość lub najwyższa prędkość transportu.

Więcej informacji

KIC Auto Focus-Power

Auto-Focus Power ™ to opcja, symulacji komputerowej, która eliminuje konieczność "odgadywania" początkowych nastaw pieca i oblicza idealne nastawy przed profilowaniem pierwszej płyty. Kryteria optymalizacji: najlepsza jakość, najwyższa prędkość transportu lub najniższe zużycie energii elektrycznej.

Więcej informacji

KIC Navigator

KIC Navigator ™ to system, który automatycznie określa jeden najlepszy profil pieca dla każdego produktu. Kryteria optymalizacji: najlepsza jakość lub najwyższa prędkość transportu.

Więcej informacji

KIC Navigator-Power

KIC Navigator Power ™ to system, który automatycznie określa jeden najlepszy profil pieca dla każdego produktu. Kryteria optymalizacji: najlepsza jakość, najwyższa prędkość transportu lub najniższe zużycie energii elektrycznej.

Więcej informacji