Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!
Zoptymalizuj piece lutownicze

Zoptymalizuj piece lutownicze

Procesy termiczne można prowadzić optymalnie,
aby obniżyć koszty i poprawić jakość.

Uzyskaj nowe możliwości, aby rozwijać się w coraz bardziej
wymagającej branży! KIC pomaga osiągnąć światowej
klasy procesy termiczne, co oznacza lepszą jakość i wyższą
wydajność, a wszystko to przy mniejszym wysiłku!

Więcej niż tylko profilowanie

Więcej niż tylko profilowanie

Przejrzystość procesu, automatyczna kontrola procesu,
wspólne nastawy pieca w celu wyeliminowania czasu
przezbrojenia itp. na te wyzwania odpowiadają
technologie i produkty KIC. Przekonaj się jak KIC może
pomóc w rozwoju!

Systemy automatyczne

Systemy automatyczne KIC poszerzają gamę narzędzi obróbki danych, oferując szereg niespotykanych analiz danych, kontroli procesu i możliwości monitorowania procesu. Wykorzystując wielokrotnie nagradzane i opatentowane technologie KIC, narzędzia te zapewniają:


• Wykresy Automatyczne SPC w tym Cpk i dane procesowe dla każdego produktu
• Informacje procesowe w czasie rzeczywistym dla trafniejszych decyzji
• Identyfikację i dokumentację procesu termicznego dla każdego produktu
• Bezbłędne lutowanie rozpływowe z natychmiastowym wykrywaniem problemów procesu termicznego
• Stan wszystkich pieców produkcyjnych na jednym ekranie, widoczne na zdalnym monitorze
• Łatwe udostępnianie danych procesu w czasie rzeczywistym, bez potrzeby spotkań lub raportów
i wiele więcej…

ProBot

Probot automatycznie weryfikuje, czy każda płytka jest przetwarzana zgodnie ze specyfikacją. Podejrzana płytka PCB może być wysłana do inspekcji rentgenowskiej X-Ray, co pozwala na bardziej efektywne pobieranie próbek.
Oprogramowanie Probot uzupełnia kontrolę AOI poprzez przechowywanie odpowiednich tolerancji temperaturowych pasty lutowniczej i elementów oraz sprawdzenie, że każda płytka została polutowana zgodnie z tym oknem procesowym.

Więcej informacji

KIC RPI

KIC RPI określa za pomocą wskaźników najważniejsze parametry pieca reflow, czyli jak bardzo profil jest zgodny z wymaganą specyfikacją. Wskaźniki te są niezależne od typu pieca, typu PCB, pracowników, a nawet położenia geograficznego.

Więcej informacji

KIC Vantage

Pulpit nawigacyjny aktualizowany w czasie rzeczywistym dla wszystkich pieców reflow w fabryce. Dane są dostępne ze wszystkich autoryzowanych komputerów i urządzeń mobilnych w dowolnym miejscu.

Więcej informacji

KIC 24/7 Wave

KIC 24/7 Wave stale śledzi i rejestruje w czasie rzeczywistym dane procesowe fali lutowniczej dla każdego produktu - automatycznie w tle, nie przerywając produkcji.

Więcej informacji